Pojištění domácnosti WÜSTENROT

 • pojistit je možno soubor movitých věcí trvale obývané domácnosti (rekreační domácnost pojistit nelze)

Trvale obývaná domácnost - taková domácnost, kterou pojištěný nebo spolupojištěné osoby nebo podnájemníci apod. obývají v období běžného roku po dobu min. 9 měsíců (270 dní v roce). Tato se nestává neobývanou trvale, i když tuto domácnost krátkodobě žádné osoby neobývají (z důvodu rekreace mimo domácnost).

 • minimální pojistná částka u pojišťovny Wüstenrot pro pojištění domácnosti je 300.000,- Kč
 • pojištění domácnosti se sjednává bez spoluúčasti vyjma připojištění rizika rozbití skla, kde je spoluúčast 500,- Kč
 • pojistné plnění většiny věcí je zaručena v nových cenách, abyste si mohli stejnou věc znovu koupit
 • pojišťovna nabízí dva produkty pojištění domácnosti lišící se výší limitů jednotlivých rizik
 1. produkt PLUS
 2. produkt SUPERPLUS (vyšší limity pojistného krytí) *

Základní rozsah pojištění domácnosti je nabízen proti škodám, které vzniknou:

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, kouřem
 • pádem letadla, nárazem vozidla, nadzvukovou vlnou
 • vodou, lomem trubky, vodou z akvária
 • vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu, lavinou
 • zemětřesením
 • sesuvem půdy
 • zřícením skal
 • pádem stromu, stožáru
 • krádeží vloupáním, loupeží,
 • vandalismem v souvislosti s vloupáním (vnitřní vandalismus)

K základnímu pojištění je možno sjednat také připojištění:

 • pojištění garáže na jiném pozemku (roční limit až 200.000,- Kč)
 • věci v garáži na jiném pozemku (roční limit až 100.000,- Kč)
 • pojištění povodně a záplavy (až do 500.000,- Kč)
 • pojištění rozbití skla včetně nákladů na montáž, demontáž (spoluúčast 500,- Kč)
 • pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti z vlastnictví psa
*
Pojistná nebezpečíHorní hranice pojistného plnění
Základní pojistná nebezpečíPlusSuperplus
Nepřímým úderem blesku, přepětím v elektrospotřebičích10 000 Kč30 000 Kč
Škoda způsobená srážkovou vodounepojištěno10 000 Kč
Peníze, ceniny, cenné papíry, platební karty10 000 Kč20 000 Kč
Antény10 000 Kč20 000 Kč
Domácí zvířata10 000 Kč20 000 Kč
Dětský kočárek ve společných prostorách domu10 000 Kč20 000 Kč
Invalidní vozík ve společných prostorách domu10 000 Kč20 000 Kč

Úplný výčet limitů pro jednotlivé věci či soubory věcí je přehledně uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách.